Digilab NSK Podcasti

Mladi znanstvenici među nama Ep. 2 - Matija Marić

October 25, 2021

Matija je postdoktorand na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je doktorirao s temom 'Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnog ponašanja zaposlenika'. U svom se doktorskom radu bavio analizom osobnih karakteristika (osobnih zahtjeva i resursa) i karakteristika posla (zahtjevi i resursi posla) koji neizravno mogu potaknuti inovativno ponašanje zaposlenika.

Bio je član istraživačkog tima na projektu Hrvatske zaklade za znanost 'Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla', koji je vodio izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus.

U sklopu projekta provedeno je longitudinalno istraživanje u četirima organizacijama. Osim anketnoga istraživanja, u okviru projekta organizirane su i radionice na kojima su rukovoditelji i zaposlenici educirani o novim načinima organizacije rada. Naglasak projekta bio je na razvojnoj komponenti posla koja svakom zaposleniku omogućava kontinuirano učenje kako bi postao učinkovitiji, ali i angažiraniji.

S Matijom smo razgovarali o njegovom doktoratu, načinima na koje je moguće potaknuti inovativno ponašanje zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla, koja su njegova iskustva s iz vremena doktorskog studija, te kako motivirati mlade da se bave znanošću i svojim idejama pozitivno utječu na svijet koji ih okružuje.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App